Stopy obniżyła RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej odpowiedzialna za ustalanie i realizację polityki pieniężnej państwa polskiego. Przewodniczy jej Marek Belka, niegdyś minister finansów. Na dzisiejszym spotkaniu 11 jej członków zdecydowało o obniżeniu referencyjnej stopy procentowej o 50 pb (punktów bazowych, tj. 1/100 procenta), czyli 0,5%….